English version
Русская версия


СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ CASHTERMINAL И ПЕЧЕЛЕТЕ!!!


Какво ви предлагаме?

Ставайки част CASHTERMINAL, вие ще можете срещу възнаграждение да събирате плащания на задължения на физически и/или юридически лица към търговски дружества, които предоставят комунални услуги, като топлоенергия, електроенергия, газоснабдяване, електронни съобщителни услуги, кабелни оператори, интернет-доставчици, мобилни оператори, водоснабдяване и канализация, кредитни компании и други подобни.

Благодарение на значителният брой Партньори, с които имаме договорни отношения, ние ви предоставяме възможността да увеличите съществено броя на своите клиенти, като им осигурите услугата за плащане на комунални сметки. Повечето клиенти биха предпочели да платят битовите си сметки наведнъж, отколкото да се редят на отделни опашки за всяка една от тях.

CASHTERMINAL ви гарантира още един начин да задържите редовните си клиенти и да привлечете огромен брой нови потребители. Ние ви предлагаме още един начин да повишите качеството си на обслужване.


Терминални устройства

Предлагаме ви да увеличите многократно клиентопотока във вашите обекти и така да спечелите нови и постоянни клиенти, както и да реализирате допълнителни приходи за сметка на ежемесечното възнаграждение, което ще получавате като процент от събраните суми към доставчиците на услуги.

Инсталирането на терминалното устройство е свързано с минимални изисквания: възможност за включване в електрическата мрежа и площ не по-голяма от 1 кв.м. След инсталирането на терминала във вашия обект ще могат да се приемат плащания към доставчици на услуги, с които CASHTERMINAL има подписани договори. Ще Ви осигурим бързо и качествено поддържане на инсталираното устройство чрез адекватна намеса от страна на техническия ни отдел.
Няма нужда от допълнителна инвестиция- използвайте само регистрационната форма по-долу!

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Касово приложение

Освен терминалните устройства, CASHTERMINAL разработи и нова услуга за събиране на сметки чрез т.нар. „Касово приложение” - софтуер, който чрез Процесинговата система на дружеството осигурява приемане и отчитане на плащания от потребители към доставчици на услуги.

Ставайки част от CASHTERMINAL, чрез Касовото ни приложение, вие ще можете да приемате плащания, като печелите процент от събраните суми към доставчиците на услуги.

Няма нужда от инвестиция, нужно е само да използвате вашият компютър, принтер и връзка с Интернет!

Моля, използвайте регистрационната форма по-долу!
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Медийни партньори