English version
Русская версияВиваком и Cashterminal!!!


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - от мобилни и фиксирани гласови услуги, високоскоростен Интернет достъп чрез VIVACOM NET, от услуги за пренос на данни през мобилни и фиксирани мрежи до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

Интеркапитал Груп АД  разположи терминали за самообслужване в 72 магазина на Виваком. Всички клиенти на Виваком могат да заплатят услугите си през системата на Cashterminal.

www.vivacom.bgМедийни партньори