English version
Русская версияNET1 вече е част от доставчиците на услуги, към които можете да заплатите задълженията си, чрез терм


Чрез нашите терминали вече могат да бъдат заплащани услугите предоставяни от NET1.

NET1 е водещ телекомуникационен оператор на територията на град София. Компанията има повече от 7 години опит в предоставянето на Интерент и Телевизия за домашни потребители, както и в разработването на интегрирани телеком решения за бизнес клиенти.Медийни партньори