English version
Русская версияashterminal вече е с лицензия за пощенски парични преводи!!!


На 27.06.2014г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) издаде на CashterminalИндивидуална Лицензия за извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България. 
„Интеркапитал груп“ АД, развиващо дейност под търговска марка CASHTERMINAL, е създадено през 2009 г. с цел внедряване на иновативна за българския пазар технология за събиране на сметки, която значително да облекчи крайния потребител и платец. CASHTERMINAL предоставя възможност за заплащане на всички видове услуги в реално време, 24 часа, 365 дни в годината, без оглед на празници и почивни дни. До момента имаме сключени договори с над 80 доставчици на услуги за събиране на техните сметки за вода,сметки на мобилни оператори, кабелни телевизии и интернет доставчици,закупуване на ваучери, погасяване на банкови кредити и лизинги,застраховки и др.Медийни партньори