English version
Русская версияКредит Инс и Cashterminal!!!


От днес вече е възможно да се заплащат кредити към Кредит Инс чрез системата наCashterminal.

Основната дейност на "КРЕДИТ ИНС" ООД е отпускане на краткосрочни потребителски заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Целта на дружеството е постигането на бързо популяризиране в областта на кредитирането и допринасяне за социалното развитие на клиентите давайки възможност на икономически активни хора да подобрят живота си. Екипът на дружеството се стреми да изгради надеждна и добре позната финансова институция, която предлага разнообразни и иновативни финансови решения и първокласно обслужване клиенти залагайки на няколко основни ценности.Медийни партньори