English version
Русская версияСОТ161 стана част от семейството на Cashterminal!!!


 

От днес, 7-ми Август вече е възможно да се заплащат услуги към СОТ 161 чрез системата на Cashterminal. 

Централизираната охрана на обекти в България води началото си от 1972 год., когато в Министерството на вътрешните работи на страната се правят първи стъпки за разработване и внедряване на сигнално-охранителна техника. 
На 3 Юли 1990 год. инж. Павел Виденов, Зам. Началник на „Оперативно-техническия отдел” на ДНМ-МВР и ръководител на Научно-производствената лаборатория на отдела, след напускането на системата на МВР, регистрира фирма „Сектрон” ООД. Две години след това, през 1992 год., фирмата пусна в експлоатация първата в страната радиосистема за охрана за нуждите на Столична дирекция на МВР. След по-малко от година – на 1.04.1993 год., „Сектрон” ООД стартира и първата частна радиомрежа за централизирана охрана на обекти. На 07.01 1994 год., Г-н Павел Виденов, Президент на „Сектрон” ООД регистрира дъщерната фирма „СОТ-сигнално-охранителна техника” ЕООД, известна по-късно и като СОТ 161. С нейното създаване, всички охранителни дейности, извършвани дотогава от "Сектрон" ООД, бяха обособени в специализирана охранителна структура.         

       www.sot.bg Медийни партньори