English version
Русская версияБЧК и „Интеркапитал Груп” набират средства за хуманитарните каузи на организацията!!!


Българският Червен кръст и „Интеркапитал Груп” АД подписаха договор за сътрудничество за набиране на средства за хуманитарните каузи на организацията.  Всеки един потребител ще има възможност да направи и дарение през системата CashTerminal за избрана от него кауза на Българския Червен кръст. Набраните средства ще бъдат в помощ на деца в неравностойно положение, сираци и полусираци, от многодетни семейства и с нисък социален статус; пострадали при бедствия, аварии и катастрофи; самотни, социално слаби и хронично болни възрастни хора; деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия; социално слаби семейства, отглеждащи деца и младежи със специфични нужди. Кампанията ще се реализира целогодишно.

www.redcross.bgМедийни партньори