English version
Русская версияВодоснабдяване и канализация!!!   

 Интеркапитал Груп АД предоставя възможност на българските граждани да заплащат задълженията си към "Ямболска вода", "Софийска вода" и "ВиК София област".

„Софийска вода” АД е създадена през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община предотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. 

Акционерният ни капитал е разпределен между Столична община (22.9%) и френската компания „Веолия вода”С.А.(общо 77.1% от акциите). 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол е дружество със 100% държавно участие, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи в населените места, разположени на територията на област с административен център град Ямбол, включващ общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово с обща площ 3 402.09 km2.

Дружеството обслужва 151 793 жители в 110 населени места.
Общата дължина на водопроводната мрежа е около 2 176 km, а на канализационната - около 217 km.Медийни партньори